Tại sao cảm biến tiệm cận trên Nokia G60 của tôi không hoạt động?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Cảm biến tiệm cận Nokia G60 không hoạt động
  • Tại sao cảm biến tiệm cận trên Nokia G60 của tôi không hoạt động?

Tại sao cảm biến tiệm cận trên Nokia G60 của tôi không hoạt động?

Ốp lưng và vỏ bảo vệ đôi khi có thể gây trở ngại cho cảm biến tiệm cận. Nếu bạn đã bọc hoặc ốp bảo vệ Nokia G60, hãy thử lấy điện thoại ra. Nếu cảm biến tiệm cận vẫn không hoạt động như mong đợi, bạn có thể kiểm tra cảm biến khoảng cách bằng các công cụ chẩn đoán trong ứng dụng Thiết bị của tôi:

Mở ứng dụng Thiết bị của tôi Điều hướng đến Tình trạng thiết bị Điều hướng đến kiểm tra thiết bị và nhấn nút để bắt đầu Chọn "Chẩn đoán nâng cao" Điều hướng đến "Cảm biến" Chọn "Cảm biến tiệm cận" và kiểm tra theo hướng dẫn

Nếu quá trình kiểm tra cảm biến tiệm cận không thành công, bạn có thể cần phải sửa chữa thiết bị của mình. Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn sửa chữa của mình từ menu Hỗ trợ của ứng dụng Thiết bị của tôi.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?