Khóa thông minh: Giữ điện thoại của bạn được mở khóa ở nơi an toàn

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Bảo mật và riêng tư

Khóa thông minh: Giữ điện thoại của bạn được mở khóa ở nơi an toàn

Để điều chỉnh cài đặt Khóa thông minh, vào Cài đặt > An ninh và vị trí > Khóa thông minh.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?