Làm thế nào để xóa dữ liệu khỏi thẻ SD?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào để xóa dữ liệu khỏi thẻ SD?

  1. Vào Cài đặt > Thiết bị > Lưu trữ
  2. Chọn thẻ SD của bạn
  3. Vào Thêm > Lưu trữCài đặt > Định dạng
  4. Để xóa toàn bộ dữ liệu trên thẻ SD, bao gồm tất cả nhạc và ảnh, chạm vào Xóa và định dạng
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?