Làm thế nào tôi có thể thêm hoặc xóa tiện ích tùy chỉnh trên màn hình trang chủ điện thoại thông minh của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể thêm hoặc xóa tiện ích tùy chỉnh trên màn hình trang chủ điện thoại thông minh của tôi?

Trên màn hình trang chủ của bạn, nhấn và giữ khoảng trống. Từ các tùy chọn xuất hiện, nhấn Thêm tiện tích tùy chỉnh
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?