Những gợi ý cho thời gian sử dụng pin tốt hơn

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Pin và sạc pin

Những gợi ý cho thời gian sử dụng pin tốt hơn

Tận dụng tối đa điện thoại của bạn và thời gian sử dụng pin của điện thoại. Có một vài bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện để tiết kiệm năng lượng cho điện thoại của bạn - bạn có thể tìm hiểu các thông tin này ở đây.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?