Chế độ live Bokeh là gì?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Camera và hình ảnh

Chế độ live Bokeh là gì?

Nếu điện thoại của bạn hỗ trợ Live Bokeh, bạn có thể điều chỉnh tiêu cự trước và sau khi bạn chụp hình.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?