Tại sao điện thoại của tôi bị nóng lên khi sạc pin hoặc đang sử dụng?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Pin và sạc pin

Tại sao điện thoại của tôi bị nóng lên khi sạc pin hoặc đang sử dụng?

Đây là điều bình thường khi đôi khi điện thoại bị nóng lên khi đang sạc pin hoặc sử dụng ở cường độ cao (bật nhiều ứng dụng cùng lúc, xem video dài, chơi game, v.v.). Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi nó xảy ra khi không ở điều kiện sử dụng nói trên.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?