Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Mở menu Cài đặt, chạm vào Cá nhân > Tiếng và chọn nhạc chuông của bạn. Xác nhận sự chọn lựa của bạn bằng cách nhấn nút OK.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?