Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ?

Trong ứng dụng Danh bạ, mở liên hệ, nhấn more_vert, sau đó cài đặt nhạc chuông
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?