Các bản cập nhật phần mềm được gửi đến điện thoại thông minh Nokia của tôi như thế nào?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Các bản cập nhật phần mềm được gửi đến điện thoại thông minh Nokia của tôi như thế nào?

Các bản vá bảo mật của Google được phát hành hàng tháng và phụ thuộc vào phần cứng trên điện thoại của bạn.

Do các bản cập nhật này phụ thuộc vào các phần cứng cụ thể, chúng tôi sẽ cần đảm bảo rằng điện thoại của bạn được hỗ trợ đầy đủ trước khi kiểm thử và phát hành cho nhà mạng. Sau khi chất lượng đã được đảm bảo, Bản vá bảo mật đó sẽ được gửi đến điện thoại của bạn. Do nguyên nhân này, các Bản vá bảo mật sẽ phụ thuộc vào model thiết bị, nhà mạng và cả vị trí của bạn nữa.

Vì các Bản vá bảo mật được thiết kế để nâng cao tính bảo mật, chúng tôi khuyên tất cả khách hàng nên cài đặt càng sớm càng tốt. Thông tin chi tiết hơn về các Bản vá bảo mật cho điện thoại thông minh Nokia được cung cấp tại đây.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?