Tại sao đôi khi điện thoại của tôi ngừng sạc trước khi đạt 100% pin?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Pin và sạc pin

Tại sao đôi khi điện thoại của tôi ngừng sạc trước khi đạt 100% pin?

Tính năng bảo vệ sạc pin được bật trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc thấp - điều này nhằm đảm bảo pin hoạt động tối ưu và an toàn. Để tiếp tục sạc ở tốc độ b́nh thường, hăy chuyển điện thoại của bạn sang môi trường nhiệt độ pḥng.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?