Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Truyền thông và các tính năng khác
  • Làm thế nào tôi có thể ghi lại clip giọng nói trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?
  • Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?
  • Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới
  • Làm thế nào tôi thay đổi âm lượng cho nhạc chuông, âm thanh và âm báo?

Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới

Chạm vào nút hình vuông để xem các ứng dụng mà bạn đã mở. Chạm và giữ ứng dụng, sau đó kéo lên đến nửa màn hình.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?