Làm thế nào tôi có thể bật định vị GPS trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào tôi có thể bật định vị GPS trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn menu Cài đặt và chạm vào Vị trí địa lý.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?