Làm thế nào để lắp thẻ MicroSD?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào để lắp thẻ MicroSD?

Trong khi điện thoại đang bật, lắp thẻ MicroSD vào khe cắm thẻ và làm theo các bước sau:

  1. Một thông báo sẽ xuất hiện trên màn h́nh khi thẻ được lắp đúng cách.
  2. Trên thông báo đó, chạm vào Cài đặt
  3. Chạm vào Sử dụng làm bộ nhớ di động hoặc Sử dụng làm bộ nhớ trong
  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn h́nh

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn Di động hay Bộ nhớ trong, hăy đọc dưới đây để biết thêm thông tin.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?