Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông khác nhau cho SIM1 và SIM2?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông khác nhau cho SIM1 và SIM2?

Để xem các lựa chọn nhạc chuông, vào Cài đặt > Âm thanh.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?