Làm thế nào tôi có thể bật trình xem phần trăm pin trên thanh tác vụ?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Pin và sạc pin

Làm thế nào tôi có thể bật trình xem phần trăm pin trên thanh tác vụ?

Vào Cài đặt > Pin. Kế bên phần trăm Pin, nhấn vào thanh trượt để bật tính năng.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?