Làm thế nào để khôi phục điện thoại thông minh của tôi bằng phím cứng và khôi phục nó hoàn toàn về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Làm thế nào để khôi phục điện thoại thông minh của tôi bằng phím cứng và khôi phục nó hoàn toàn về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất?

Hãy lưu ý: khôi phục bằng phím cứng sẽ xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu, cài đặt và nội dung trên điện thoại thông minh của bạn, đưa nó về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu thiết bị trước khi thực hiện khôi phục bằng phím cứng. Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm về cách sao lưu điện thoại thông minh của bạn từ xa.

Để khôi phục điện thoại thông minh của bạn và xóa toàn bộ nội dung của nó, trước hết, hãy đảm bảo điện thoại của bạn được kết nối với nguồn điện. Chúng tôi cũng đề xuất rằng pin của bạn nên sạc đầy ít nhất 50% khi thực hiện khôi phục bằng phím cứng.

Nhấn đồng thời phím tăng âm lượng và phím nguồn trong khoảng 30 giây hoặc cho đến khi menu gốc xuất hiện. Sau đó chọn hành động bạn muốn thực hiện trên menu gốc, trong trường hợp này là “Wipe data/factory reset” (Xóa sạch dữ liệu/khôi phục về cài đặt gốc).

Hoặc, bạn cũng có thể thực hiện khôi phục bằng phím cứng bằng cách bấm Cài đặt > Sao lưu & Khôi phục > Khôi phục dữ liệu gốc > Khôi phục điện thoại > Xóa mọi thứ.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?