Không có đủ dung lượng trống để cài đặt bản cập nhật. Tôi nên làm ǵ?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Không có đủ dung lượng trống để cài đặt bản cập nhật. Tôi nên làm ǵ?

Xóa dữ liệu của ứng dụng

Nếu đó là bản cập nhật qua kết nối không dây (OTA) dành cho một ứng dụng cụ thể th́ bạn có thể xóa dữ liệu của ứng dụng đó để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, lưu ư rằng mọi dữ liệu đă lưu của ứng dụng đó cũng sẽ bị xóa.

Để xóa dữ liệu của một ứng dụng, vào Cài đặt > Ứng dụng (hoặc Trình quản lý ứng dụng, tùy thuộc vào thiết bị của bạn). Tại đây, chạm vào ứng dụng bạn đang gặp vấn đề, sau đó chọn xóa dữ liệu.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề tương tự sau khi xóa dữ liệu của ứng dụng, bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng đó.

Gỡ ứng dụng

Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề sau khi xóa dữ liệu của ứng dụng, bạn có thể thử gỡ ứng dụng đó ra. Lưu ư rằng tất cả dữ liệu ứng dụng đó đă lưu cũng sẽ bị xóa. Để gỡ một ứng dụng, chạm và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ. Sau đó, kéo ứng dụng vào phần Gỡ cài đặt được hiển thị ở phía trên đầu màn h́nh.
Nếu bạn không nh́n thấy phần Gỡ cài đặt, th́ ứng dụng đó thường là một ứng dụng hệ thống và không thể gỡ ra được.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?