Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia và HMD?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Truyền thông và các tính năng khác
  • Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia và HMD?
  • Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?
  • Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới
  • Làm thế nào tôi thay đổi âm lượng cho nhạc chuông, âm thanh và âm báo?

Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia và HMD?

Để chụp ảnh màn hình, hãy mở bảng thông báo và kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Chạp vào chụp Màn hình. Bạn có thể xem các ảnh chụp trong Hình ảnh. Hoặc bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn giảm âm lượng và nút nguồn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?