Làm thế nào tôi có thể truy cập thông tin pin và cài đặt nâng cao?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Pin và sạc pin

Làm thế nào tôi có thể truy cập thông tin pin và cài đặt nâng cao?

Vào Cài đặt > Pin. Nhấp vào biểu tượng pin trong mức sạc để mở thông tin sử dụng pin chi tiết.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?