Tại sao dung lượng bộ nhớ có sẵn ít hơn dữ liệu được nêu trong thông số của điện thoại?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Tập tin và dung lượng

Tại sao dung lượng bộ nhớ có sẵn ít hơn dữ liệu được nêu trong thông số của điện thoại?

Do đây là trường hợp với hầu hết các điện thoại thông minh, nên một số dung lượng bộ nhớ bị chiếm bởi hệ điều hành và các ứng dụng được cài đặt sẵn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?