Làm thế nào tôi sử dụng tính năng NFC?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào tôi sử dụng tính năng NFC?

Vào Cài đặt > Các thiết bị kết nối > NFC.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?