Làm thế nào để chuyển tệp giữa máy tính và điện thoại của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào để chuyển tệp giữa máy tính và điện thoại của tôi?

Trong khi điện thoại đang bật, kết nối vào máy tính bằng cáp USB. Trên máy tính, vào My Computer hoặc This PC và mở thiết bị của bạn lên để bắt đầu chuyển tệp.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?