Tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong Google Photos không?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Camera và hình ảnh

Tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong Google Photos không?

Bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng Google Photos ở đây.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?