LamàmLLàm thế nào để khởi động lại điện thoại thông minh của tôi khi máy đang bị treo?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

LamàmLLàm thế nào để khởi động lại điện thoại thông minh của tôi khi máy đang bị treo?

Nếu điện thoại của bạn đang bị treo, bạn có thể thực hiện “khôi phục mềm” bằng cách nhấn đồng thời phím tăng âm lượng và phím nguồn trong khoảng 15 giây (hoặc cho đến khi điện thoại rung). Điện thoại của bạn sẽ khởi động lại trong giây lát. Đây là phương thức khởi động lại thiết bị an toàn và nhanh chóng mà không làm mất hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?