Làm thế nào tôi có thể thay đổi khóa màn hình trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Bảo mật và riêng tư

Làm thế nào tôi có thể thay đổi khóa màn hình trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Mở menu Cài đặt trên điện thoại của bạn, chọn Riêng tư & Bảo mật > Khóa màn hình .
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?