Làm thế nào tôi có thể đặt lại thông tin cài đặt mạng trong điện thoại thông minh của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Mạng, Wifi và dữ liệu di động
  • Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 của tôi với mạng Wifi?
  • Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?
  • Làm thế nào tôi có thể đặt lại thông tin cài đặt mạng trong điện thoại thông minh của tôi?

Làm thế nào tôi có thể đặt lại thông tin cài đặt mạng trong điện thoại thông minh của tôi?

Vào Cài đặt > Mạng & Internet > more_vert > Đặt lại. Thực hiện đặt lại này có thể giúp ích nếu bạn đang có vấn đề về kết nối.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?