Gắn màn hình: cho phép người khác nhìn thấy điện thoại của bạn một cách an toàn

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Bảo mật và riêng tư

Gắn màn hình: cho phép người khác nhìn thấy điện thoại của bạn một cách an toàn

Bạn có thể gắn nội dung lên màn hình của bạn để bạn có thể hiển thị cho người khác một cách an toàn. Để kích hoạt tính năng này và xem hướng dẫn, vào Cài đặt > An ninh & vị trí > Gắn màn hình.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?