Làm thế nào tôi có thể cài đặt và sử dụng thẻ micro SD trên điện thoại Nokia của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi có thể cài đặt và sử dụng thẻ micro SD trên điện thoại Nokia của tôi?

Để lắp Micro SD vào thiết bị của bạn, trước tiên hãy tắt nguồn thiết bị. Mở khay thẻ Micro SD - đây thường là khay tương tự khay lắp thẻ SIM.

Đặt thẻ Micro SD sao cho thẻ nằm đều trong khay. Lắp khay vào thiết bị và bật nguồn thiết bị của bạn. Thiết bị có thể mất một chút thời gian để thiết lập thẻ Micro SD. Nếu bạn nghi ngờ, hãy chuyển đến cài đặt bộ nhớ của thiết bị để kiểm tra trạng thái của thẻ SD.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?