Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Bạn có thể sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?