Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh kích thước phông chữ của nội dung hiển thị trên điện thoại của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh kích thước phông chữ của nội dung hiển thị trên điện thoại của tôi?

Vào Cài đặt > Truy cập > Kích thước phông chữ. Sử dụng thanh trượt và mẫu văn bản để chọn kích thước phông chữ mong muốn.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?