Làm thế nào tôi thay đổi âm lượng cho nhạc chuông, âm thanh và âm báo?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Truyền thông và các tính năng khác
  • Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia và HMD?
  • Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?
  • Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới
  • Làm thế nào tôi thay đổi âm lượng cho nhạc chuông, âm thanh và âm báo?

Làm thế nào tôi thay đổi âm lượng cho nhạc chuông, âm thanh và âm báo?

Nhấn phím âm lượng ở một bên điện thoại để xem thanh trạng thái âm lượng. Sau đó, chạm vào keyboard_arrow_down, và điều chỉnh thanh trượt âm lượng mong muốn.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?