Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi
  • Làm thế nào tôi có thể nhập danh bạ từ thư hoặc tin nhắn SIM vào thiết bị?
  • Làm thế nào tôi lưu các liên hệ mới vào SIM, điện thoại hay tài khoản Google?
  • Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?
  • Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?
  • Làm cách nào để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại thông thường Nokia và HMD?

Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?

Để biết thông tin và cài đặt thẻ SIM, vào Cài đặt > Mạng & Internet > Thẻ SIM.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?