Làm thế nào tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong ứng dụng Camera?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Camera và hình ảnh

Làm thế nào tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong ứng dụng Camera?

Để chỉnh sửa hình ảnh cơ bản từ ứng dụng Camera, mở hình ảnh mới chụp và chạm vào nút chỉnh sửa.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?