Làm thế nào tôi cập nhật phần mềm thông qua sóng wifi hoặc 3G trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Làm thế nào tôi cập nhật phần mềm thông qua sóng wifi hoặc 3G trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Vào Cài đặt từ menu, sau đó chọn Thiết bị > Thông tin thiết bịCập nhật phần mềm.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?