Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng
  • Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?
  • Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?
  • Làm thế nào tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng đã được cài đặt?
  • Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?
  • Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?

Mở Cài đặt trên điện thoại của bạn và chọn Ứng dụng. Sau đó, t́m ứng dụng bạn đang gặp sự cố và chọn Bắt buộc dừng.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?